Piac elemzés

„A számok magukért beszélnek” tartja a bölcs mondás 

„Csak abban a statisztikában hiszek, amit magam hamisítok” ― Winston S. Churchill  

A fenti két idézet rávilágít arra, hogy a statisztika erősen manipulálható tudomány. Éppen ezért mi a V-Energy-nél nem hiszünk az előre gyártott, egy-méret-mindenkinek számokban. Úgy véljük, hogy pusztán ezekre támaszkodva nem kapunk kellő mélységű információt egy adott piacról. Mi a V-Energy-nél abban hiszünk, hogy megalapozott piaci döntést csak a pontos számok és mélyreható elemzések ismeretében lehet meghozni.

Ennek érdekében folyamatosan gyűjtjük és elemezzük a hazai és nyugat-, közép- illetve Közép-Kelet európai (beleértve Ukrajnát) villamos energia és földgáz piacokat meghatározó főbb adatokat. 

Az adatok általában két csoportba sorolhatók:

 • fundamentális, valamint
 • aktuális és historikus piaci árinformációk 

A fundamentumok közé sorolhatók minden olyan adatok, információk, amelyek a villamos energia, illetve a földgáz piac alapvető működését befolyásolják. Ilyenek lehetnek:

 • határmetszéki import és export áramlások
 • tranzit áramlások
 • tárolói töltöttségi szintek
 • erőművek üzemelése
 • hőmérséklet alakulása
 • vízhozam
 • erőművi mix
 • villamos energia és földgáz felhasználási adatok
 • hazai termelés alakulása
 • megújuló energia szabályozás
 • fuel switching
 • stb.

De ugyanilyen fundamentumoknak tekinthetők a főbb gazdasági mutatók, mint például:

 • az infláció,
 • Bruttó Hazai Termék (közismertebb nevén GDP),
 • jegybanki kamatok,
 • munkanélküliségi ráta,
 • beszerzési menedzser indexek
 • stb. alakulása is.

 

A piaci árak is több forrásból származhatnak. Egyrészről a tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli információk egyaránt más megvilágításba helyezhetik egy adott ország piacait. A nagy adatszolgáltatók (mint az ARGUS, ICIS HEREN, PLATTS stb.) jegyzései éppen úgy számítanak, mint a bróker felületeken megkötött ügyletek a piaci árak viszonyításában, valamint az alkalmazott rendszerhasználati díj tarifák. A különböző piacok együtt vagy külön mozgásai szintén érdekes képet mutathatnak az arra fogékonyaknak.

 

Felkeltettük az érdeklődését?

Ezeken felül érdekel minket minden olyan hír, esemény, kommentár, amely a vizsgált piacokat befolyásolhatja, úgymint:

 • politikai választások,
 • zavargások,
 • tüntetések,
 • háborúk
 • vállalati csődök
 • stb.

Módszereink között egyaránt megtalálhatók a különböző statisztikai technikák, mint például:

 • hosszú idősorok elemzése,
 • korreláció vizsgálat,
 • szélső értékek kezelése,
 • szezonalitások,
 • stressz tesztek stb.

amelyek véleményünk szerint relevánsak lehetnek az elemzés minél pontosabb elkészítésében. 

 

Számos alkalommal fordult már elő velünk, hogy ügyfeleink egyedi megközelítésben szerettek volna egy vizsgált piacot jobban megismerni. Ilyenkor az ügyfél igények pontos tisztázása után nekilátunk a feladat kidolgozásának, a meglévő adatok újra strukturálásának. Néha a végén magunk is elámulunk a kialakult eredmények láttán.